Yüksek Mahkeme, Maine’in dini okullara yardım yasağını reddetti

WASHINGTON – Yüksek Mahkeme Salı günü Maine’deki dini okulların devlet müfredatından çıkarılmaması gerektiğine karar verdi. Çeşitli örgütlerdeki dindar kişi ve grupların iddialarını istisnai olarak kabul edecek şekilde büyüyen mahkemenin kararı, hükümetin dini kurumlara ve diğer özel kuruluşlara yardım etmesi gerektiği yönündeki bir dizi kararın sonuncusu.

Oylama, mahkemenin üç liberal yargıcının muhalefetiyle 6’ya karşı 3 oldu.

Dava, Carson v. McKinney, hayır. 20-1088, Maine’de devlet liseleri olmayan kırsal toplulukların genç sakinlerinin eğitimi için iki yoldan biriyle örgütlenmesi gerektiği olağanüstü bir projeden doğdu. Yakındaki devlet okullarıyla anlaşmalar imzalayabilir veya ebeveynler tarafından seçilen ve bir eyalet yasasının ifadesiyle “ABD Anayasasının Birinci Değişikliği uyarınca laik bir okul” olan özel bir okulda öğrenim ücreti ödeyebilirler.

Maine’deki iki aile, çocuklarını dini okullara gönderecek veya göndermek isteyecek bir yasaya, inançlarını özgürce yaşama haklarını ihlal ettiğini iddia ederek itiraz etti.

Davaya dahil olan okullardan biri olan Waterville, Maine’deki Temple Academy, öğretmenlerinin “her konuda Kutsal Kitap ilkelerini öğretileriyle bütünleştirmelerini” ve öğrencilere “Hıristiyanlık kelimesini yaymayı” öğretmelerini beklediğini söylüyor. Bir diğeri, Bangor Hristiyan Okullarının “her öğrenci için Hristiyan bir dünya görüşü ve Hristiyan yaşam felsefesi” geliştirmeye çalıştığını söylüyor.

Minus, her iki okul da “eşcinsellere, transseksüellere ve Hıristiyan olmayanlara karşı ayrımcılık yaptıklarını dürüstçe kabul ediyor” dedi. Yargıtay dedi ki.

Dava muhtemelen 2020’de Montana’daki bir mahkeme tarafından finanse edildi. Espinoza v. Montana Gelir Dairesi. Bu durumda mahkeme, devletlerin dini okulların özel okullardaki öğrencilere yönelik burs programlarına katılmasına izin vermesi gerektiğine karar verdi.

Baş Yargıç John G. Montana davasında çoğunluk adına yazan Roberts Jr., eyalet anayasasının kilise tarafından işletilen okulları yasaklayan hükmünün, din adamlarına karşı ayrımcılık yaparak ABD Anayasasının dinin özgürce kullanılmasını korumasını ihlal ettiğini savundu. Ve okullar.

READ  Enflasyon korkularının sürmesine rağmen hisseler toparlanıyor

Baş adalet, “Hükümetin özel eğitimi sübvanse etmesine gerek yok” diye yazdı. Ancak bir kez hükümet bunu yapmaya karar verdiğinde, bazı özel okullar sırf dindar oldukları için diskalifiye edilemez” dedi.

Ancak Montana kararı, okulların müfredatlarını değil, dini statülerini değiştirdi. Baş Yargıç Roberts, bir şirketin dini kimliği ile davranışı arasında bir fark olabileceğini söyledi.

“Bu noktada hemfikiriz, ancak burada araştırılmasına gerek yok” diye yazdı.

Maine’in yeni davası bu açık soruyu çözdü.

Yüksek Mahkeme uzun zamandır devletlerin diğer özel okullarla birlikte dini okullara yardım sağlamayı seçebileceğine karar verdi. Montana ve Maine’deki davalarda soru tam tersiydi: Devletler, eğer varsa, diğer özel okullara bu tür bir yardımı vermeyi reddedebilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.